Výroba materiálu

Náš PT systém bol zdokonalovaný po tri desaťročia až dospel do produktu, ktorý ponúkame našim klientom.

Súčasťou nášho riešenia je, okrem projektovej a realizačnej časti, aj úplné zabezpečenie materiálu a príslušenstva. Náš PTE Zero-Void systém pozostáva z oceľových sedemdrôtových predpínacích pramencov bez súdržnosti o priemere 12,7mm s antikoróznou ochranou a s plastovým povlakom HDPE, a taktiež z opláštených uzatvorených jednolanových kotiev Zero-Void, ktoré prenášajú zaťaženie do konštrukcie. Všetky naše materiály sú certifikované Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o.

Radi sa s Vami porozprávame o Vašom projekte
  • 7-drôtové predpínacie laná bez súdržnosti priemeru 12,7mm – medza klzu 1860 MPa
  • opláštené uzatvorené lanové kotvy Zero-Void
  • kovové kliny Zero-Void
  • šmyková výstuž proti pretlačeniu stropnej dosky

Obchodné centrum RSPark, Rimavská Sobota