Stavebná realizácia

Profesionálny prístup a flexibilita sú našou doménou.

Náš balík riešenia dodatočne predpätej betónovej konštrukcie zahŕňa, okrem prípravy projektovej dokumentácie a doručenia materiálu na stavenisko, aj debnenie stropných konštrukcií, kompletnú inštaláciu PT systému, prípravu na betonáž, predpínanie konštrukcie a spracovanie finálnej správy o predpínaní konštrukcií.

Kontaktujte nás
  • debnenie
  • montáž bezpečnostného zábradlia
  • armovanie stropu
  • inštalácia PT systému
  • predpínanie dodatočne predpätej konštrukcie
  • analýza hodnôt predpínania
  • vyhotovenie finálnej dokumentácie predpínania
  • zakonzervovanie stropu

Obchodné centrum RSPark, Rimavská Sobota