Statický návrh

Samozrejmosťou v rámci balíka našich služieb, ktorý ponúkame developerom a investorom, je aj statický návrh predpätých konštrukcií v súlade s platnými Eurokódmi.

Naši inžinieri sú skúsení profesionáli v projektovaní nesúdržných dodatočne predpätých betónových konštrukcií a snažia sa navrhnúť dizajn, ktorý okrem minimalizovania materiálových nákladov plne zúročuje výhody nášho PT systému.

Nespornými benefitmi sú:

  • zvýšenie využiteľného priestoru vďaka väčším rozpätiam zvislých nosných konštrukcií
  • nižšia konštrukčná výška vďaka subtílnejším stropným konštrukciám
  • možnosť zvýšenia zaťažiteľnosti konštrukcií pri zachovaní projektovaných rozmerov nosných konštrukcií
  • dlhšia životnosť konštrukcie
Kontaktujte nás

Niektoré z inžinierskych služieb, ktoré sú súčasťou nášho PT balíka sú:

  • Vypracovanie kompletnej statickej dokumentácie pre naše konštrukcie
  • Cenová ponuka
  • Konvertovanie existujúcich projektov do systému dodatočne predpätej konštrukcie